For arrangører

Her kan I oprette og tilgå jeres arrangørprofil og indtaste arrangementer fra den 15. maj.

Tilskud

Som arrangør er der mulighed for at søge tilskud til de arrangementer, man planlægger at afholde på Kulturnatten. Læs mere om vilkårene her og find de aktuelle deadlines og ansøgningsskema nederst på siden. Bemærk at der kun ydes tilskud til Kulturnatten, ikke til Den Lille Kulturnat.

Foreningen Kulturnatten uddeler hvert år op imod tre millioner kroner i tilskud til arrangementer på Kulturnatten med det formål at sikre og løfte kvaliteten af disse. Støtten ydes kun til arrangementer, der finder sted på Kulturnatten, og kun til godkendte arrangører.

For at komme i betragtning til støtte skal man ansøge via skemaet, som findes på denne side, og sørge for at overholde de angivne deadlines. Foreningen Kulturnatten tildeler støtten ud fra en samlet vurdering af de indkomne forslag og i forhold til omfanget af det pågældende arrangement og den ansøgende institution.

Får man som arrangør bevilget tilskud, vil man inden den forestående Kulturnats afholdelse modtage en ‘udbetalingsanmodning’ pr. e-mail. Udbetalingsanmodningen skal udfyldes og sendes retur senest 1. december. Bemærk at tilskuddet først udbetales, efter at Kulturnatten er afholdt.

NB! Foreningen Kulturnatten forbeholder sig retten til frem til den 1. september at aflyse hele Kulturnatten og til i det tilfælde ikke at udbetale nogen tilskud. Det er den enkelte arrangørs eget ansvar at sørge for, at eventuelle aftaler og kontrakter med eksterne samarbejdspartnere samt udgifter i forbindelse med et planlagt arrangement tager højde for denne skæringsdato, så alle så vidt muligt kan holdes skadesfri i tilfælde af en aflysning.


Ansøgningsfrister og vigtige datoer vedrørende tilskud til arrangementer på Kulturnatten 2024

7. juni kl. 15.00
Frist for ansøgning om tilskud til særarrangementer via ansøgningsskemaet nedenfor.

7. juli
Foreningen Kulturnatten vil senest denne dato svare på ansøgninger om tilskud, svar gives pr. e-mail.

1. september
Frist for returnering af tilsagnserklæring for arrangører, der har fået bevilget tilskud.

1. september
Frem til denne dato kan Kulturnatten blive aflyst, hvorved tilskud ikke vil blive udbetalt.

1. december
Frist for returnering af udbetalingsanmodning for arrangører, der har fået bevilget tilskud, pr. e-mail.

Ansøgningsskema

Download ansøgningsskemaet her fra den 15. maj 2024.
Ansøgningen sendes pr. e-mail som en vedhæftet, samlet pdf-fil til [email protected].