For arrangører

Her kan I oprette og tilgå jeres arrangørprofil og indtaste arrangementer fra den 15. maj.

Aktuelle datoer og vigtige deadlines

Her kan I som arrangør orientere jer i de datoer og deadlines, der gælder for Kulturnatten i oktober eller Den Lille Kulturnat i marts. For at vi kan sikre vellykkede begivenheder og en god oplevelse for alle, er det vigtigt, at alle deadlines overholdes, og at man løbende holder sig orienteret på siden her.

Datoer og deadlines for Kulturnatten den 11. oktober 2024

15. maj

Invitation sendes ud. Der åbnes for tilmelding som arrangør og indtastning af arrangementer via Kulturnattens hjemmeside.


7. juni kl. 15.00

Sidste frist for ansøgning om tilskud til arrangementer. Kun godkendte arrangører kan søge om tilskud.


7. juli

Foreningen Kulturnatten vil senest denne dato svare på ansøgninger om tilskud, svar gives pr. e-mail.


14. august

Sidste frist for ansøgning om- og tilmelding til at være arrangør på Kulturnatten.


16. august kl. 15.00

Sidste frist for at oprette en aktiv arrangørprofil og for indtastning og beskrivelse af jeres arrangement med generel tekst, billede, navn, adresse og område.


1. september

Programmet offentliggøres og salg af digitalt Kulturpas starter.


30. september

Sidste frist for indbetaling af deltagergebyr for arrangører i Gruppe B.


30. september

Salget af det fysiske Kulturpas begynder i 7-Eleven


Slut september

Afhentning af arrangørpakken (plakater m.m.)
Bemærk at information om afhentning af arrangørpakken følger i et nyhedsbrev tættere på Kulturnatten.


2. oktober kl. 12.00

Der åbnes for tilmelding til arrangementer, der kræver forhåndstilmelding.


11. oktober kl. 18.00

Kulturnatten 2024 – alle arrangementer åbner.


14. oktober kl. 12.00

Sidste frist for obligatorisk indtastning af besøgstal.


1. december

Frist for returnering af udbetalingsanmodning for arrangører, der har fået bevilget tilskud.


Den Lille Kulturnat 2025

Den Lille Kulturnat 2025 finder sted fredag den 14. marts.
Nærmere information følger.