Privatlivspolitik

Senest opdateret: Den 3. april 2024

I denne privatlivspolitik beskrives det, hvordan Foreningen Kulturnatten i København indsamler og bruger de personoplysninger, du efterlader dig og/eller afgiver, når du er i kontakt med os eller besøger vores hjemmeside og anvender de forskellige services og funktioner, vi tilbyder.

1. Indsamling af personoplysninger
2. Brug af personoplysninger, formål og behandlingsgrundlag
3. Samtykke
4. Sikkerhed
5. Dine rettigheder
6. Links til andre hjemmesider
7. Ændringer af privatlivspolitikken
8. Kontakt

1. Indsamling af personoplysninger

Vi informerer dig altid, før vi indsamler dine personoplysninger. Vi indsamler, lagrer og bearbejder oplysninger om dig som fx navn, e-mailadresse, telefonnummer, IP-adresser og nogle gange stillingsbetegnelse.

Hvis du afgiver personoplysninger om andre end dig selv, opfordrer vi dig til først at indhente samtykke fra disse personer til afgivelse af oplysningerne.

2. Brug af personoplysninger, formål og behandlingsgrundlag

Vi indsamler og bruger personoplysninger i forbindelse med de funktioner og formål, der er beskrevet nedenfor. Vi kan også behandle dine personoplysninger til andre formål, hvis vi er berettigede eller forpligtede til det efter lovgivningen (fx i relation til statens sikkerhed).

Som registreret arrangør hos www.kulturnatten.dk har du altid ret til at gøre indsigelse mod registreringen af data. Du har også ret til at få alle oplysninger om dine lagrede data og oplysninger. Du har disse rettigheder i henhold til persondataloven, og henvendelser i denne forbindelse skal rettes via e-mail til [email protected].

Indsamling til abonnement på nyhedsbreve
Hvis du vil abonnere på nyhedsbreve fra Foreningen Kulturnatten i København, beder vi om dit samtykke til behandling af dit navn og e-mail-adresse. Oplysningerne anvendes ikke til andre formål.

Indsamling ved henvendelse til Foreningen Kulturnatten i København
Når du henvender dig til Foreningen Kulturnatten i København enten direkte via e-mail eller via vores kontaktformular, arkiverer vi din henvendelse og det svar, du får.

Indsamling ved ansøgning som arrangør
Hvis du sender en ansøgning som arrangør til Foreningen Kulturnatten i København, behandler vi oplysninger og og arkiverer din ansøgning.

Indsamling af persondata på hjemmesiden via cookies
Vi bruger cookies på vores hjemmeside. Behandling af personoplysninger, som vi indsamler gennem cookies, er baseret på dit samtykke. Du giver dit samtykke første gang, du besøger vores hjemmeside. Du kan læse mere om vilkårene for afgivelse af samtykke i afsnit 3 nedenfor.

Formålet med brug af information, som indsamles gennem cookies, er at kunne analysere, hvordan vores hjemmeside anvendes og for at kunne give dig den bedst mulige oplevelse med hjemmesiden. Derudover bruger vi cookies til at gemme dine udvalgte arrangementer.

Bemærk, at visse personoplysninger er nødvendige at indsamle for, at du kan anvende hjemmesidens funktioner. Det vil fremgå af de relevante formularer, om afgivelse af personoplysningerne er obligatorisk eller valgfri. Hvis afgivelse af personoplysningerne er obligatorisk, vil det pågældende felt være markeret med en stjerne (*). Hvis du ikke vælger at afgive de pågældende personoplysninger, kan du muligvis ikke benytte den ønskede funktion. For eksempel har vi brug for dine kontaktoplysninger for at kunne besvare en henvendelse fra dig.

3. Samtykke

Når du bruger vores hjemmeside og de forskellige services og funktioner, indsamler og behandler vi i nogle tilfælde dine personoplysninger på baggrund af dit samtykke.

Vær opmærksom på, at du til enhver tid kan trække dit samtykke tilbage ved at afmelde dig vores nyhedsbreve, invitationer eller ved at kontakte os (se kontaktoplysninger i afsnit 8 nedenfor).

Hvis du trækker dit samtykke tilbage, vil vi stoppe behandlingen af dine personoplysninger, medmindre vi er berettigede eller forpligtede til at fortsætte behandlingen eller opbevaringen af dine personoplysninger på andet grundlag, herunder i henhold til lovgivningen.

Tilbagekaldelse af dit samtykke berører ikke lovligheden af den behandling, som er sket før tilbagekaldelse af samtykket.

Hvis du trækker dit samtykke tilbage, kan du muligvis ikke fuldt ud benytte de funktioner, som vi tilbyder på vores hjemmeside.

4. Sikkerhed

Vi har implementeret passende tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger for at sikre et tilstrækkeligt sikkerhedsniveau. Dermed gør vi vores bedste for at sikre dine personoplysningers kvalitet og integritet.

5. Dine rettigheder

Du har ret til at få indsigt i de personoplysninger om dig, vi behandler, med visse undtagelser, der er fastsat i lovgivningen.

Derudover kan du gøre indsigelse mod indsamling og videre behandling af dine personoplysninger. Du har også ret til berigtigelse af dine personoplysninger eller at kontakte os med henblik på at begrænse behandlingen af dine personoplysninger.

Hvis du beder om det, vil vi slette de personoplysninger, vi har registreret om dig, uden unødigt ophold, medmindre vi kan fortsætte behandlingen på et andet grundlag, fx hvis behandlingen er nødvendig for at kunne fastlægge et retskrav, eller hvis det er nødvendigt for at besvare en henvendelse fra dig.

Hvis du ønsker at gøre brug af dine rettigheder som beskrevet ovenfor, er du velkommen til at kontakte os (se kontaktoplysninger i afsnit 8 nedenfor).

I forbindelse med henvendelser vedrørende dine rettigheder, beder vi dig give os tilstrækkelige oplysninger til, at vi kan behandle din henvendelse, herunder dit fulde navn og din e-mailadresse, så vi kan identificere dig og svare på din anmodning. Vi vil svare på din henvendelse hurtigst muligt og senest inden for en måned.

Hvis du er uenig i den måde, vi behandler dine personoplysninger på, eller de formål, vi behandler oplysningerne til, er du velkommen til at kontakte os. Du kan også indgive en klage til:

Datatilsynet
Borgergade 28, 5. Sal
1300 København K
Telefon: 33 19 32 00
e-mail: [email protected]

6. Links til andre hjemmesider mv.

Vores hjemmeside kan indeholde links til andre hjemmesider. Vi er ikke ansvarlige for indholdet af andre hjemmesider (tredjeparts hjemmesider) eller for de procedurer, sådanne tredjeparter har for indsamling og behandling af personoplysninger. Når du besøger en tredjeparts hjemmeside, bør du læse hjemmesideejerens privatlivspolitik og andre relevante politikker.

7. Ændringer af privatlivspolitikken

Vi forbeholder os retten til at ændre denne privatlivspolitik grundet væsentlige ændringer i lovgivningen, nye tekniske løsninger, nye eller forbedrede funktioner eller for at forbedre hjemmesiden.

8. Kontakt

Hvis du ønsker, at vi opdaterer, berigtiger eller sletter de personoplysninger, vi har registreret om dig, eller hvis du har nogen spørgsmål til denne privatlivspolitik, kan du kontakte os som angivet nedenfor:

Foreningen Kulturnatten i København

CVR-nr.: 28032994
Gothersgade 11, 3.
1123 København K
Telefon: 33 15 10 10
E-mail: [email protected]