For arrangører

Her kan I oprette og tilgå jeres arrangørprofil og indtaste arrangementer fra den 15. maj.

Betingelser og vilkår

Senest opdateret: Den 3. april 2024

Læs venligst ‘Betingelser og vilkår’ omhyggeligt igennem, før du besøger vores hjemmeside www.kulturnatten.dk.
Som potentiel arrangør skal du også læse ‘Kriterier og retningslinjer for arrangører’ grundigt igennem.
Din adgang til og brug af hjemmesiden er betinget af din accept af og overholdelse af disse betingelser. Disse betingelser gælder for alle besøgende, brugere og andre, der får adgang til eller bruger hjemmesiden.
Ved at få adgang til eller brug af hjemmesiden accepterer du at være bundet af disse betingelser. Hvis du er uenig i nogle af betingelserne, kan du ikke gives adgang til hjemmesiden.

Konti

Når du opretter en konto hos os, skal du give os oplysninger, der er nøjagtige, komplette og aktuelle til enhver tid. Manglende overholdelse heraf udgør en overtrædelse af betingelserne, hvilket kan resultere i øjeblikkelig ophævelse af din konto på vores hjemmeside.
Du er ansvarlig for at beskytte det kodeord, du bruger til at få adgang til din konto på vores hjemmeside, og for alle aktiviteter eller handlinger under dit kodeord, uanset om dit kodeord er tilknyttet vores tjeneste eller en tredjepart.
Du accepterer, at du ikke må videregive dit kodeord til tredjepart. Du skal straks underrette os, hvis du bliver opmærksom på nogen form for sikkerhedsbrist eller uautoriseret brug af din konto.
Du må ikke bruge et brugernavn, der ikke er lovligt tilgængeligt til brug, eller et navn eller varemærke, der er underlagt rettigheder fra en anden organisation, virksomhed eller institution end dig uden passende autorisation. Ej heller et navn, der på anden måde er stødende eller upassende.

Links til andre hjemmesider

Vores tjeneste kan indeholde links til tredjeparts-hjemmesider eller -tjenester, der ikke ejes eller kontrolleres af Foreningen Kulturnatten i København.
Foreningen Kulturnatten i København har ingen kontrol over og påtager sig intet ansvar for indholdet, privatlivspolitikkerne eller praksis hos nogen tredjeparts-hjemmesider eller -tjenester. Du anerkender yderligere og accepterer, at Foreningen Kulturnatten i København ikke er ansvarlig eller erstatningspligtig, hverken direkte eller indirekte, for eventuelle skader eller tab forårsaget eller påstået forårsaget af, eller i forbindelse med, brugen af eller tilliden til indhold, varer eller tjenester tilgængelige på eller via tredjeparts-hjemmesider eller -tjenester.
Vi anbefaler kraftigt, at du læser vilkårene og betingelserne samt privatlivspolitikkerne for eventuelle tredjeparts-hjemmesider eller -tjenester, du besøger.

Ophævelse

Vi kan ophæve eller suspendere din konto øjeblikkeligt, uden forudgående varsel eller ansvar, af enhver årsag og uden begrænsning, hvis du overtræder betingelserne.
Ved ophævelse ophører din ret til at bruge hjemmesiden øjeblikkeligt. Hvis du ønsker at ophæve din konto, kan du stoppe med at bruge hjemmesiden.

Begrænsning af ansvar

Under ingen omstændigheder skal Foreningen Kulturnatten i København, hverken dets medarbejdere, partnere, agenter, leverandører eller tilknyttede selskaber, være ansvarlig for nogen indirekte, tilfældige eller særlige følgeskader eller straffende skader, herunder uden begrænsning, tab af fortjeneste, data, brug, goodwill eller andre immaterielle tab, som følge af (i) din adgang til, brug af eller manglende evne til at få adgang til eller bruge hjemmesiden; (ii) enhver indhold fra tredjepart på hjemmesiden; (iii) enhver indhold fået fra hjemmesiden; og (iv) uautoriseret adgang, brug eller ændring af dit indhold, uanset om det er baseret på garanti, kontrakt, erstatningsret (herunder uagtsomhed) eller nogen anden juridisk teori, selvom vi er blevet informeret om muligheden af sådan skade, og selvom et retsmiddel anført heri er fundet at have fejlet sin væsentlige formål.

Disclaimer

Din brug af hjemmesiden er på eget ansvar. Hjemmesiden leveres på en “SOM DEN ER” og “SOM TILGÆNGELIG” basis. Hjemmesiden leveres uden nogen former for garantier, uanset om de er udtrykkelige eller underforståede.
Foreningen Kulturnatten i København, tilknyttede selskaber og licensgivere garanterer ikke, at a) hjemmesiden vil fungere uafbrudt, sikkert eller tilgængeligt på et bestemt tidspunkt eller sted; b) eventuelle fejl eller mangler vil blive rettet; c) hjemmesiden er fri for virus eller andre skadelige komponenter; eller d) resultaterne af at bruge hjemmesiden vil opfylde dine krav.

Gældende lov

Disse betingelser er underlagt og fortolkes i overensstemmelse med dansk lov, uden hensyn til dets lovkonfliktbestemmelser.

Ændringer

Vi forbeholder os retten til, efter vores eget skøn, at ændre eller erstatte disse betingelser til enhver tid. Hvis en revision er væsentlig, vil vi forsøge at give mindst 30 dages varsel inden nye vilkår træder i kraft. Hvad der udgør en væsentlig ændring, vil blive bestemt efter vores eget skøn.
Ved at fortsætte med at få adgang til eller bruge vores tjeneste efter at disse revisioner er trådt i kraft, accepterer du at være bundet af de reviderede vilkår. Hvis du ikke accepterer de nye vilkår, skal du stoppe med at bruge tjenesten.

Kontakt os

Hvis du har spørgsmål om disse betingelser og vilkår, bedes du kontakte os på [email protected].